Paylaşımcı Toplum Akademisi Nedir?

Farkındalık bilincinin oluşturulması için ilk basamak, eğitimden geçmektedir. Gençlerin bilinçlenmesi ve topluma faydalı bireyler olabilmesi için toplumun her alanı hakkında fikir sahibi olması gerekmektedir.
Akademi ile sivil toplum bilinci üzerine eğitim programı hazırlanarak katılan gönüllüler ile birlikte Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında toplumsal sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmaktadır. Sadece sorunları dile getiren değil, haklarını arayan, çözüm üretebilen ve sahaya hakim bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Her yeni akademi düzenleme ekibinde daha önce akademiden mezun olan gençlerin de yer alması, yeni katılımcılarla akran iletişiminde etkili bir rol oynamaktadır. Gençlerin eğitimde kendi ihtiyaçlarını belirleyerek hedeflere uygun program içeriği oluşturulmasına katkı sunması, paylaşımcı toplum felsefesinde gençlerin yerini de belirlemeye fayda sağlamaktadır.

Akademi Geçmişi

2017 yılında iki günlük bir formatta hazırlanan akademi, ertesi yıl 10 haftalık bir programa dönüşmüştür. 2019 yılı itibariyle akademinin dönütü olan Proton (Proje Maratonu) düzenlenmiştir. Protonda üretilen gençlik temelli sosyal projeler de akademinin çıktısını oluşturmuştur.

Akademi İçeriği

Akademi içeriği Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının değerleri düşünülerek hazırlanmıştır. Akademi kapsamında katılımcıların, proje yazma, proje yürütme aşamaları, bütçe oluşturma, ekip olma bilinci, sosyal politikalar, Türkiye’nin gençlik profili, gençlik hakları, kent sosyolojisi, geleceğin fırsatları ve riskleri gibi konularda fikir sahibi olmaları amaçlanmıştır.
Tüm akademi süreçleri boyunca alanında uzman kişilerin konuşmaları, çalışmaları ve deneyimleri ile eğitim programı desteklenmiştir.
Bundan sonraki akademilerde de gençliğin sorunlarını haklarını ve fikirlerini ön planda tutan akademiler ile programlara devam edilecektir.

Proton

Proje geliştirme eğitimlerinin bir çıktısı olacak olan Proton (Proje Maratonu) adı verilen bir süreç ile akademi katılımcıları mezun edilir.
Bu süreçte katılımcılar üçer kişilik ekipler oluşturur. Bu ekiplere bir akran mentör (daha önceden akademiyi tamamlamış bir öğrenci) dahil olur ve toplamda 4 kişilik ekipler tamamlanmış olur. Ekipler 48 saat boyunca belirlenen yerde mentörlerinin de desteğiyle topluma değer katacak fikirleri yapılandırılmış proje formatı ile geliştirip jüriye sunarlar.
Özel jüriden geçen projeler, derneğin gelecekteki projeleri olarak takvimdeki yerini alır.