Paylaşımcı Toplum Derneği Kimdir ?

Paylaşımcı Toplum Derneği temelde “sosyal eşitsizliğe karşı” faaliyet göstermek için kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
Derneğimiz, çağın getirdiği her türlü sosyal eşitsizliğe karşı çözüm üretip, dayanışma sergilemeyi amaçlar.

Ne Yaptık, Ne Yapacağız

Her faaliyet döneminde gerekliliklere uygun olarak değişmekle birlikte sosyal eşitsizliğe maruz kalmış bireylerle dayanışma amacıyla projeler geliştiriyoruz. Bunlar arasında gıda,giysi ve askıda fatura yardımı, öğrenci eğitim bursu, gençlik haklarına (Sokak Projesi) ve çocuk işçiliğe dair farkındalık oluşturmak amaçlı projeler (Bu Mevsim Bahar Olsun Projesi) sayılabilir. Önümüzdeki dönemlerde faaliyet alanımızı daha da genişleterek öğrenci hakları, kadına karşı şiddet, hayvana karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet gibi konularda da çalışmalar yapmak istiyoruz.

Paylaşımcı Toplum Vizyon

Ortak kullanım kültürünün giderek arttığı günümüz toplumunda, henüz kaynaklar eşit ve adil paylaşılamıyor. Maddi kaynakların yanında; bilgi, deneyim, eğitim gibi soyut kaynakların da ihtiyacı olan bireye yerinde ve zamanında ulaşması gerekiyor. Küreselleşmeyle birlikte iletişim kültürü de yön değiştiriyor. Sosyal diyaloglar yeni bir yapıya evriliyor. Paylaşımcı Toplum Derneği’nin hedefi, çağdaş toplumun dönüşümünde gençlerin işbirlikçi kolektif yapıyı rahatça kavrayabilmeleri ve haklarına hakim vatandaşlar olarak bu dönüşümü iyiye götüren bireyler haline gelebilmeleridir.

Paylaşımcı Toplum Misyon

Dernek, kişisel mutluluğun maddi ve bireysel ögelerden ziyade kolektif bir iyi oluş hali ile mümkün olduğunu savunuyor. Ortak çalışmaya verilen önemin arttığı, elde tutmak yerine paylaşmanın yüceltildiği bir gelecek için çalışıyor. Paylaşımı destekleyen sivil toplum ekosisteminde, Paylaşımcı Toplum Derneği kendini saha ile teoriyi birleştiren bir yapı olarak ortaya koyuyor. Hedef kitlesi olan gençlerle birlikte daha iyi bir toplum için eğitim alıp, öğrendiklerini uygulayarak da somut bir etki oluşturmayı hedefliyor. Saha ve eğitimin birbirini desteklediği bir yapı ortaya koyan dernek projelerini de bu kapsamda geliştirip ilerletmeyi amaçlıyor.

İş Birliklerimiz