Paylaşımcı Toplum Derneği Kimdir ?

Paylaşımcı Toplum; iyileştirici ve dönüştürücü bir felsefeye dayanan, yaşama entegre edilmesi gereken bir kavramdır. Dernek, kendisine Paylaşımcı Toplum mottosunu temel almıştır. Bulunduğu toplum ve coğrafyanın insani değerleri doğrultusunda çalışmayı amaçlamaktadır. Gençlerin toplumla ilgili hassasiyetlerini arttırarak paylaşımın eksikliğine dair farkındalıklarını oluşturmak istemektedir.
İki öge arasındaki sosyal temasın azalması farkındalığı engelleyen temel unsurlardan biridir. Yoksulluk ele alındığında sadece paranın değil, her türlü hakka erişimin de kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu da ayni yardımların tek başına, kişileri insan onuruna yakışır bir hayata taşımaya yeterli olmadığını göstermektedir. Paylaşımcı Toplum Derneğinin rolü paylaşımcı sosyal sermayeyi yarabilmektir. Bu hedefe ulaşmak için en yararlı yolun sosyal yatırım olduğunu düşünmektedir. Sosyal sermaye olarak var olan bireylerin derneğin misyonu çerçevesinde gerekli eğitimleri alarak diğergam bireyler olması toplumun ve derneğin en büyük kazanımlarından biri olacaktır.
Paylaşımcı toplum daha iyi bir dünya hayali için atılan adımdır. Ütopyalar farklıdır, yolları da farklıdır ve paylaşımcı toplum insanlara ulaşmak için gidilebilecek en iyi yollardan biridir.

Paylaşımcı Toplum Vizyon

Ortak kullanım kültürünün giderek arttığı günümüz toplumunda, henüz kaynaklar eşit ve adil paylaşılamıyor. Maddi kaynakların yanında; bilgi, deneyim, eğitim gibi soyut kaynakların da ihtiyacı olan bireye yerinde ve zamanında ulaşması gerekiyor. Küreselleşmeyle birlikte iletişim kültürü de yön değiştiriyor. Sosyal diyaloglar yeni bir yapıya evriliyor. Paylaşımcı Toplum Derneği’nin hedefi, çağdaş toplumun dönüşümünde gençlerin işbirlikçi kolektif yapıyı rahatça kavrayabilmeleri ve haklarına hakim vatandaşlar olarak bu dönüşümü iyiye götüren bireyler haline gelebilmeleridir.

Paylaşımcı Toplum Misyon

Dernek, kişisel mutluluğun maddi ve bireysel ögelerden ziyade kolektif bir iyi oluş hali ile mümkün olduğunu savunuyor. Ortak çalışmaya verilen önemin arttığı, elde tutmak yerine paylaşmanın yüceltildiği bir gelecek için çalışıyor. Paylaşımı destekleyen sivil toplum ekosisteminde, Paylaşımcı Toplum Derneği kendini saha ile teoriyi birleştiren bir yapı olarak ortaya koyuyor. Hedef kitlesi olan gençlerle birlikte daha iyi bir toplum için eğitim alıp, öğrendiklerini uygulayarak da somut bir etki oluşturmayı hedefliyor. Saha ve eğitimin birbirini desteklediği bir yapı ortaya koyan dernek projelerini de bu kapsamda geliştirip ilerletmeyi amaçlıyor.

İş Birliklerimiz