Ankara Temsilciliği Ekibi

image
Mustafa GÜMÜŞ

Mustafa GÜMÜŞ, Hukuk Fakültesi mezunu olup İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Ankara Barosuna bağlı olarak Avukatlık Stajını yapıyor. Derneğin idari, mali ve hukuki ilişkilerinden sorumlu olup derneğin şeffaf ve hesap verebilir olması için çalışıyor. Derneğin Yönetim Kurulu Üyeliği yanında Ankara Temsilciliğini yürütüyor.

image
Alihan TAPHASAN

Alihan Taphasan, 1998 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. 2012 yılında kazandığı  Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’nden 2016 yılında mezun oldu. 2021 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup yine aynı yıl Ankara Barosunda avukatlık stajına başlamış ve halen staj eğitimine devam etmektedir. Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Danışma Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

image
Ahmet ÇİVİ

Ahmet Çivi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’nden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun oldu. Şimdilerde Ankara Barosunda avukatlık staj eğitimini sürdürmektedir. Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Danışma Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Projeler

Mevzuat İnceleme Çalışmaları
Sivil Toplum Mevzuatındaki değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin örgütlenme özgürlüğüne etkilerinin araştırılması, raporlanması ve ilgililerine duyurulması çalışmalardır.
Başkent Gençlik Meclisi Çalışmaları
Ankara Kent Konseyi bünyesinde kurulan Başkent Gençlik Meclisinin bir bileşeni olarak meclis çatısı altındaki faaliyetlere katılım sağlamak ve Başkent Gençlik Meclisi Danışma Kurulundaki temsilcilerimizle birlikte Yerel Gençlik Eylem Planı çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

İletişim Sorumlusu

Alihan TAPHASAN

Telefon

+90 (507) 632 68 71