Hak Temelli Faaliyetler

Dijital Katılımcılık Akademisi

Paylaşımcı Toplum Derneği; 18-29 yaş arası gençlerin yerel yönetim sürecine dijital katılımını desteklemek ve bu konuda hem farkındalık hem de motivasyon yaratma amacıyla 2021 yılında NDI desteği ile “Dijital Katılımcılık Akademisi” düzenlenmiştir. Bu akademi ile hak temelli yaklaşım, katılımcılık ve dijital katılım konularında küçük grup interaktif eğitimleri verilmiştir. Ardından proje yazma eğitimi desteği verilerek hackaton düzenlemiş, yerel yönetimlere yönelik gençlik alanında dijital katılımcılık odaklı yenilikçi projeler geliştirilmesini sağlamıştır.
2022’de de yine NDI desteği kapsamında Bornova ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile yerel yönetimlerde gençlik katılımını arttırmak için “Katılımcı Geleceğe Oynuyoruz” projesi gerçekleştirilecektir.

Sokak Projesi

İki öge arasındaki sosyal temasın azalması eşitsizlikleri arttırır düşüncesiyle Türkiye’nin en doğusu ile Bursa arasında toplumsal diyaloğu arttırmak amacıyla Sokak Projesi düzenlenmiştir. İlk etapta Yüksekova Gençlik Merkezi yetkileri Bursa’da misafir edilmiştir. Yüksekova’daki gençlere yönelik proje fikirleri tartışılmıştır. İkinci etapta Paylaşımcı Toplum Derneği gönüllüleri Hakkari ziyaretinde bulunmuştur. Bu proje ile iki bölge arasındaki iletişimsizliğin ve ön yargıların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Proje sonrasında gençlerin hikayeleri ``Yaşlı ve Cüce veya Cüce ve Yaşlı`` adlı kitaba dönüştü.
( https://padlet.com/nedimbugral/bokf84s6iohpie65 linki üzerinden kitaba ulaşabilirsiniz)

Hizmet Temelli Faaliyetler

Köy Okullarına Destek

Sosyal diyaloğun ve yardımlaşmanın azalması ile birlikte dezavantajlı gruplar daha da belirginleşmiştir. Bu gruplardan biri de şehir merkezine uzak ve yeterli imkanların bulunmadığı okullardaki öğrencilerdir. Projede Tıp öğrencileri tarafından sağlık kontrolü, hijyen eğitimi ve sosyal etkinlikler düzenlemiştir. Bu faaliyetler ile köy okullarına temas etmek, Tıp öğrencileri ile onlara rol model oluşturmak ve motivasyon sağlamak amaçlanmıştır.
Tüm faaliyetler, İzmir Temsilciliği tarafından ``Yüreklere Umut Kat`` ismiyle devam etmektedir.

Paylaşımcı Market

Paylaşımcı Market, Paylaşımcı Toplum Derneği’nin Avrupa Birliği desteği ile gerçekleştireceği 12 aylık bir dijital sosyal girişimcilik projesidir.
Üretici ve girişimcilerin yetkinliklerini artıracakları sertifikalı eğitimler, sektörel buluşmalar, mentör desteği, oluşturulan ürünlerin aracı olmadan pazarlanma fırsatı ve proje sonunda kendi girişimlerini oluşturabilmeleri için teknik eğitimlerin yer alacağı bir projedir.

Üretim ve dijital pazarlama alanında uzman kişiler tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi onaylı sertifikalı eğitimler verilecektir. Eğitimlerin ardından üretici ve girişimciler bir araya gelerek kendi dijital pazarlarını oluşturup buradan aracı olmadan satışlarını gerçekleştirecekler. Dijital pazarlama sürecinde sektör temsilcileri ve mentörlerin deneyim aktarımları ile satış verimlerini artıracaklar. Proje sonunda da kendi ticari girişimlerini kurabilmek için teknik eğitimler alacaklardır.

Yardım Temelli Faaliyetler

Bağış Kampanyaları

Bağış kampanyaları, sosyoekonomik durumu kötü olan bireylere yönelik ayni destek sağlanan kampanyalardır. Ramazan, Kurban ve kış dönemlerinde ihtiyaç sahibi insanlara gıda ve giyim çekleri ulaştırılmıştır. Böylelikle paylaşma kültürünün gelişmesini ve toplumsal birlikteliği arttırmak amaçlanmıştır.

Burs Kampanyası

Sağlık çalışanlarımızın kıymetinin daha da iyi anlaşıldığı bu dönemde geleceğin hekimlerine, 2020 yılında destek olunduğu gibi yine destek olmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören öğrencilere bir dönem boyunca, ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmeleri için burs desteği sağlanmıştır. Kampanyanın geliri; derneğimizin üyeleri ve dışarıdan kampanyaya destek olmak isteyen gönüllülerin, Adım Adım aracılığıyla düzenlenen koşulara katılımı ile oluşturulmuştur. Elde edilen gelir Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile imzalanan protokol ile Üniversite’ye devredilmekte ve Üniversite yetkilileri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmaktadır.